Nova Gamma eng.

Gourmet Cuisine at Home

 Top of the range catering industry, catering services.

Nova Gamma is a craft company engaged in the production of Premium class pre-cooked dishes. The ready-made dishes stand out for their high quality because they are home-made, produced with extra virgin olive oil, at a very low temperature during hours with the aim of achieving intense flavours.
Nova Gamma pre-cooked dishes are produced with upmarket raw materials and merges the traditional and modern cuisine. Using vacuum cooking we offer outstanding results in flavours and greater healthcare guarantee with longer shelf life.

Valentín González - Gerente Chef de Nova Gamma

Chef Valentín Gonzalez

He grew up among bonfires, starting in the family restaurant and training in top Spanish restaurants as Bullí or smoked products workshop Carpier. Valentín Gonzalez has created Nova Gamma, the gourmet cuisine company, with the spirit of giving flavours of large productions and traditional dishes in the most natural way possible.

Nova Gamma

Alta Gastronomia a la seva llar

Quinta Gama per a la restauració, serveis de càtering

Nova Gamma, empresa artesana dedicada a l’elaboració de plats precuinats de gamma alta. Els precuinats de Nova Gamma destaquen per la seva qualitat, ja que estan fetes de forma natural, sense utilitzar additius o potenciadors ni conservants, amb oli d’oliva verge extra, cuinem a foc lent Durant hores de cocció per tal de aconseguir en els nostres precuinats textures i intensitats de sabor veritablement sorprenent, recuperant els sabors i textures que es perden en el temps de cuina.

Els plats precuinats de Gamma Nova són elaborats amb matèries primes seleccionades de molt alta qualitat. Amb una fusió de cuina tradicional i moderna, utilitzant les tècniques de cuina d’ envasat al buit adquireix una major concentració de sabors i aromes, aconseguint també una major garantia sanitària que es concreta en caducitats de fins a 6 mesos sense colorants ni conservants. Conservació entre + 1ºC i + 5ºC.

Valentín González - Gerente Chef de Nova Gamma

Xef Valentín González

El seu origen es remunta a l’entorn familiar en què ha crescut entre fogons, començant pel restaurant familiar i formant-se en les cuines de grans restaurants del nostre país com el Bulli o l’obrador de productes fumats Carpier. Valentín González ha creat l’empresa de productes gourmet Nova Gamma amb la idea de proporcionar els sabors de grans elaboracions i plats tradicionals en la forma més natural possible sense afegir cap tipus de conservant ni saboritzants artificials.

Proffesionals

Are you professional gastronomic sector?

Sign up and enjoy special prices and conditions we have for professionals HORECA channel and gourmet shops.
To register as a professional, you can call us at +34 93 114 20 21, fill out the form at the bottom, or send an email to info@novagamma.com, including your tax and telephone data, and we’ll keep a more personalized way.

[Contact-form-7 id = “964” title = “Formulario profesionales”]

Nova Gamma

Alta Gastronomía en su casa

Quinta Gama para la restauración, servicios gastronómicos

Nova Gamma, empresa artesanal dedicada a la elaboración de platos precocinados de alta gama. Los precocinados de Nova Gamma destacan por su gran calidad, ya que se elaboran de manera natural, sin utilizar aditivos ni potenciadores, ni conservantes, con aceite de oliva virgen extra, cocinamos a fuego lento durante varias horas de cocción con el fin de conseguir en nuestros precocinados unas texturas e intensidades de sabor realmente sorprendentes, recuperando aquellos sabores y texturas perdidas en el tiempo.

Los platos precocinados de Nova Gamma están elaborados con materias primas seleccionadas de muy alta calidad. Con una fusión entre cocina tradicional y cocina moderna, utilizando las técnicas de cocción al vacío conseguimos una mayor concentración de sabores y de aromas, conseguiendo también una mayor garantía sanitaria que se concreta en caducidades de hasta 6 meses sin colorantes ni conservantes. Conservación entre +1ºC y +5ºC.

Valentín González - Gerente Chef de Nova Gamma

Chef Valentín González

Su origen se remonta al entorno familiar en el que ha crecido entre fogones, empezando por el restaurante familiar y formándose en las cocinas de grandes restaurantes de nuestro país como el Bullí o el obrador de productos ahumados Carpier. Valentín González ha creado la empresa de productos gourmet Nova Gamma con la idea de proporcionar los sabores de grandes elaboraciones y platos tradicionales en la forma mas natural posible sin añadir ningún tipo de conservante ni saborizantes artificiales.

Profesionales

¿Eres profesional del sector gastronómico?

Regístrate y disfruta de los precios y condiciones especiales que disponemos para profesionales del canal horeca y tiendas gourmet.
Para registrarte como profesional, puedes llamarnos al teléfono 93 114 20 21, rellenar el formulario de la parte inferior, o enviarnos un email a info@novagamma.com, incluyendo tus datos fiscales y teléfono, y te informaremos de una manera más personalizada.

Nombre *

E-mail *

Teléfono *

Comentarios

  

* Datos obligatorios

Professionals

Ets professional del sector gastronòmic?

Registra’t i gaudeix dels preus i condicions especials que disposem per a professionals del canal  HORECA i botigues gourmet.

Per registrar-te com professional, pots trucar-nos al telèfon 93 114 20 21, omplir el formulari de la part inferior, o enviar-nos un e-mail a info@novagamma.com, incloent les teves dades fiscals i telèfon, i t’informarem d’una manera més personalitzada.

Nombre *

E-mail *

Teléfono *

Comentarios

  

* Datos obligatorios

Productes

Productos

Prensa

Artículos de Prensa y Vídeos

Todos estos reportajes gastronónicos han sido publicados sin coste alguno, con lo que agradecemos y reconoconocemos la profesionalidad de estos medios.

COM Ràdio - Entrevista amb Jordi Estadella

COM Ràdio - Entrevista amb Jordi Estadella
El Capgròs 06-09
Caternews - Mayo-Junio 2009
Cocina Fácil nº 155
Cocina Futuro Noviembre 2009
Comer Bien nº 179
Comer Bien nº 192
El Navegant Abril 2008
El Pipiripao Julio-Agosto 2009
Gastronomía Tiendas y Restaurantes
Gourmet Octubre 1999
Horeco Junio-Agosto 2012
Horeco Junio-Julio 2010
Interviú Diciembre 2009
La Vanguardia Marzo 2009
Mente Sana nº 65
Mente Sana nº 65
Origen Septiembre 2009
La Razón Gastronomía Abril 2008
RRR Octubre 2010
Vinos y Restaurantes nº 96 Agosto
Vinos y Restaurantes nº 96 Agosto
Saber Vivir
Saber Vivir
Saber Vivir nº 146

Premsa

Articles de premsa escrita i audiovisuals.

Tots aquests reportatges gastronòmics han estat publicats sense cap cost, de manera que agraïm i reconoconocemos la professionalitat d’aquests mitjans.

COM Ràdio - Entrevista amb Jordi Estadella

COM Ràdio - Entrevista amb Jordi Estadella
Cocina Futuro Noviembre 2009
Comer Bien nº 179
Comer Bien nº 192
El Navegant Abril 2008
El Pipiripao Julio-Agosto 2009
Gastronomía Tiendas y Restaurantes
Gourmet Octubre 1999
Horeco Junio-Agosto 2012
Horeco Junio-Julio 2010
Interviú Diciembre 2009
La Vanguardia Marzo 2009
Mente Sana nº 65
Mente Sana nº 65
Origen Septiembre 2009
La Razón Gastronomía Abril 2008
RRR Octubre 2010
Vinos y Restaurantes nº 96 Agosto
Vinos y Restaurantes nº 96 Agosto
Saber Vivir
Saber Vivir
Saber Vivir nº 146

Blog

Vídeos Platos Preparados Nova Gamma

Vídeos

Contacte

Contacto

Avís Legal

AVÍS LEGAL

 

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

 

En accedir a aquesta pàgina l’usuari comprèn i accepta els termins i condicions d’ús exposats. Els editors d’aquest portal podran modificar i revisar les condicions d’ús en qualsevol moment sense notificació prèvia, de manera que l’usuari hauria de visitar periòdicament aquest apartat.

– PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

 • L’usuari de www.novagamma.com que faciliti voluntàriament les seves dades, autoritza els editors d’aquesta web a emmagatzemar i utilitzar la informació per tal de facilitar la promoció dels nostres serveis.
 • L’usuari dels serveis podrà contactar a través d’un correu electrònic a info@novagamma.com amb els editors del lloc per tal de modificar o anul·lar la inscripció tal com indica la llei 34/2002 de 11 de Juliol (LSSI).
 • NOVA GAMMA podrà donar per finalitzat el dret d’accés, eliminar el compte i dades personals de l’usuari registrat, sense previ avís ni indemnització davant de qualsevol conducta per part d’aquest que no respecti els termes i condicions d’ús.

– TERMES I CONDICIONS D’ÚS

 • NOVA GAMMA és titular dels drets d’utilització dels continguts del web. La informació exposada en el lloc no podrà ser copiada, extreta, publicada, modificada (ni parcialment), digitalitzada, venuda, difosa o reconstituïda sense l’autorització escrita de NOVA GAMMA.
 • L’usuari es compromet a fer un ús personal a la informació tractada, sense objectiu comercial.
 • L’ús i navegació del lloc és sota la responsabilitat de l’usuari. Ni NOVA GAMMA, ni cap altra part involucrada en la creació i desenvolupament de la web es responsabilitzen de cap dany directe o indirecte en el seu accés a la mateixa.
 • L’usuari que decideixi enviar dades, fotografies, imatges, agraïments, o una altra informació de qualsevol tipus a novagamma.com, atorgarà el dret total d’aquesta informació als editors del web. NOVA GAMMA és lliure d’usar les dades, conceptes o tècniques que s’enviïn al lloc.
 • El obviar les condicions descrites en aquest text per desconeixement o per incomprensió del que en ell s’especifica per tractar-se d’una llengua desconeguda per l’usuari, no l’eximeix de les conseqüències que això pugui suposar.
 • En utilitzar aquesta pàgina se sobreentén que vostè ha llegit i comprès els termes i condicions, i accepta respectar-los.

Aviso Legal

AVISO LEGAL

 

ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE USO

Al acceder a esta página el usuario comprende y acepta los términos y condiciones de uso expuestos. Los editores de dicho portal podrán modificar y revisar las condiciones de uso en cualquier momento sin notificación previa, por lo que el usuario debería visitar periódicamente este apartado.

– PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

• El usuario de www.novagamma.com que facilite voluntariamente sus datos, autoriza a los editores de dicha web a almacenar y utilizar la información con el fin de facilitar la promoción de nuestros servicios.

• El usuario de los servicios podrá contactar a través de un correo electrónico a info@novagamma.com con los editores del sitio por tal de modificar o anular la inscripción tal cómo indica la ley 34/2002 de 11 de Julio (LSSI).

• NOVA GAMMA podrá dar por finalizado el derecho de acceso, eliminar la cuenta y datos personales del usuario registrado, sin previo aviso ni indemnización ante cualquier conducta por parte de éste que no respete los términos y condiciones de uso.

– TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO

• NOVA GAMMA es titular de los derechos de utilización de los contenidos de la web. La información expuesta en el sitio no podrá ser copiada, extraída, publicada, modificada (ni parcialmente), digitalizada, vendida, difundida o reconstituida sin la autorización escrita de NOVA GAMMA.

• El usuario se compromete a dar un uso personal a la información tratada, sin objetivo comercial.

• El uso y navegación del sitio es bajo la responsabilidad del usuario. Ni NOVA GAMMA, ni ninguna otra parte involucrada en la creación y desarrollo de la web se responsabilizan de ningún daño directo o indirecto en su acceso a la misma.

• El usuario que decida enviar datos, fotografías, imágenes, agradecimientos, u otra información de cualquier tipo a novagamma.com, otorgará el derecho total de dicha información a los editores de la web. NOVA GAMMA es libre de usar los datos, conceptos o técnicas que se envíen al sitio.

• El obviar las condiciones descritas en este texto por desconocimiento o por incomprensión de lo que en él se especifica por tratarse de una lengua desconocida por el usuario, no le exime de las consecuencias que esto pueda suponer.

• Al utilizar esta página se sobreentiende que usted ha leído y comprendido los términos y condiciones, y acepta respetarlos.

Condiciones Generales de Compra y de Envío

Condiciones Generales de Compra y de Envío

¿Hay pedido mínimo?

No, pero te aconsejamos que pruebes de realizar tu compra con varios productos y así le podrás sacar mayor partido a los Gastos de envío, ten en cuenta que la mayoría de nuestros productos tienen un largo periodo de caducidad, y si realizas un pedido superior a 75€ los gastos de envío serán totalmente gratuitos.

 

Forma de envío

Una vez confirmado el pago, se preparará tu pedido y será enviado por transporte urgente manteniendo siempre las condiciones de frio y conservación adecuadas para tu pedido, entregándose en un plazo de entre 24/48h laborables. (Recibirás un email en el momento que salga tu pedido de nuestras instalaciones.)
Los costes de envío en pedidos inferiores a 75€ se calcularan durante el proceso de la compra, ya que estos varían dependiendo de la zona de destino.

 

Formas de pago

 

Podrás realizar el pago de tu pedido de una de estas maneras:

 • Tarjeta de crédito/débito: Puedes realizar el pago a través de la pasarela de pago seguro del BBVA, utilizando para ello una de las siguientes tarjetas: VISA, VISA electrón, MASTERCARD, MAESTRO, 4B.

Durante el proceso de compra, una vez escogida esta opción, se te reenviará a la página de la pasarela de pago REDSYS BBVA, para formalizar el pago. REDSYS y BBVA garantizan la confidencialidad de todo el proceso, y ningún número de tarjeta de crédito o información relacionada será puesta en conocimiento de Nova Gamma. Tus datos sólo estarán en la pasarela de pago del BBVA, que es quién tramitará el pago. La entidad financiera utiliza una pasarela de pago segura, que utiliza el protocolo SSL (Secure Socket Layer) lo cual garantiza la máxima seguridad respecto a tus datos o a los datos de la tarjeta.

Esta vía es muy rápida. Nos llega confirmación del pago inmediata y procedemos a tramitar el pedido en ese momento.

 • Transferencia bancaria: Una vez completes el pedido, recibirás un email con el número de cuenta donde realizar la transferencia. Ten en cuenta que este método de pago no es inmediato, y pueden pasar hasta 48 horas para que recibamos la confirmación del pago, (puedes agilizar este paso seleccionando el envío de notificación de transferencia que te ofrece tu banco al realizar la transferencia a novagamma@novagamma.com ) a partir de entonces se pondrá en marcha tu pedido.
 • Paypal: Paga a través de la pasarela de pagos de Paypal totalmente seguro. Esta forma de pago tendrá un sobrecoste de 1€. Sobre el total de tu pedido. Si eliges pagar por Paypal serás redirigido a la pasarela de pagos segura de Paypal, y una vez realizado el pago volverás a nuestra web con la confirmación del pedido.
 • IUPAY: La opción de pagar a través de IUPAY permite usar tu cuenta IUPAY, para realizar el pago de forma segura y rápida. Durante el proceso de compra, una vez escogida esta opción, se te reenviará a la pasarela para formalizar el pago. IUPAY garantiza la confidencialidad de todo el proceso, y ningún número de tarjeta de crédito o información relacionada será puesta en conocimiento de Nova Gamma. Tus datos sólo estarán en IUPAY que es quien tramitará el pago y que trabaja con las máximas garantías de seguridad en la red.

IUPAY cuenta con el apoyo y garantía de distintas entidades bancarias como BBVA, CaixaBank, Bankia, ING Direct, Banco Sabadell, Banco Santander, Caja Rural o Banco Popular.

Esta vía es muy rápida. Nos llega confirmación del pago el mismo día y procedemos a tramitar el pedido en ese momento.

Condicions Generals de Compra i d’Enviament

Condicions Generals de Compra i d’Enviament

Hi ha comanda mínima?

No, però t’aconsellem que proves de realitzar la teva compra amb diversos productes i així li podràs treure més partit a les Despeses d’enviament, tingues en compte que la majoria dels nostres productes tenen un llarg període de caducitat, i si fas una comanda superior a 75€ les despeses d’enviament seran totalment gratuïtes.

 

Forma d’enviament

Un cop confirmat el pagament, es prepara la comanda i serà enviada per transport urgent mantenint sempre les condicions de fred i conservació adequades per la comanda, lliurant-se en un termini d’entre 24/48h laborables. (Rebràs un e-mail en el moment que surti la teva comanda de les nostres instal·lacions.)

Els costos d’enviament en comandes inferiors a 75€ es calcularan durant el procés de compra, ja que aquests varien depenent de la zona de destinació.

 

Formes de pagament

 Podràs fer el pagament de la teva comanda d’una d’aquestes maneres:

 • Targeta de crèdit / dèbit: Pots fer el pagament a través de la passarel·la de pagament segur del BBVA, utilitzant per a això una de les següents targetes: VISA, VISA electrón, MASTERCARD, MAESTRO, 4B.

Durant el procés de compra, un cop escollida aquesta opció, se’t reenviarà a la pàgina de la passarel·la de pagament REDSYS BBVA, per formalitzar el pagament. REDSYS i BBVA garanteixen la confidencialitat de tot el procés, i cap número de targeta de crèdit o informació relacionada serà posada en coneixement de Nova Gamma. Les teves dades només estaran a la passarel·la de pagament del BBVA, que és qui tramitarà el pagament. L’entitat financera utilitza una passarel·la de pagament segura, que utilitza el protocol SSL (Secure Socket Layer) la qual cosa garanteix la màxima seguretat respecte a les teves dades o les dades de la targeta.

Aquesta via és molt ràpida. Ens arriba confirmació del pagament immediata i procedim a tramitar la comanda en aquest moment.

 • Transferència bancària: Un cop completes la comanda, rebràs un e-mail amb el número de compte on fer la transferència. Tingues en compte que aquest mètode de pagament no és immediat, i poden passar fins a 48 hores perquè rebem la confirmació del pagament, (pots agilitzar aquest pas seleccionant l’enviament de notificació de transferència que t’ofereix el teu banc en fer la transferència a novagamma@novagamma.com) a partir de llavors es posarà en marxa la teva comanda.
 • Paypal: Paga a través de la passarel·la de pagaments de Paypal de manera totalment segura. Aquesta forma de pagament tindrà un sobrecost d’1€. Sobre el total de la teva comanda. Si tries pagar per Paypal seràs redirigit a la passarel·la de pagaments segura de Paypal, i un cop realitzat el pagament tornaràs a la nostra web amb la confirmació de la comanda.
 • IUPAY: L’opció de pagar mitjançant IUPAY permet utilitzar el teu compte IUPAY, per a realitzar el pagament de forma segura i ràpida. Durant el procés de compra, un cop escollida aquesta opció, se’t reenviarà a la passarel·la per formalitzar el pagament. IUPAY garanteix la confidencialitat de tot el procés, i cap número de targeta de crèdit o informació relacionada serà posada en coneixement de Nova Gamma. Les teves dades només estaran en IUPAY que és qui tramitarà el pagament i que treballa amb les màximes garanties de seguretat a la xarxa.

IUPAY compta amb el suport i garantia de diferents entitats bancàries com BBVA, CaixaBank, Bankia, ING Direct, Banc Sabadell, Banco Santander, Caixa Rural o Banc Popular.

Aquesta via és molt ràpida. Ens arriba confirmació del pagament el mateix dia i procedim a tramitar la comanda en aquest moment.

Política de cookies

POLÍTICA DE COOKIES

 

Una “Cookie” es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador del usuario y nos permite reconocerle. El conjunto de “cookies” nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra web, permitiéndonos controlar qué páginas encuentran nuestros usuarios útiles y cuáles no.

Las cookies son esenciales para el funcionamiento de internet, aportando innumerables ventajas en la prestación de servicios interactivos, facilitándole la navegación y usabilidad de nuestra web. Tenga en cuenta que las cookies no pueden dañar su equipo y que, a cambio, el que estén activadas nos ayudan a identificar y resolver los errores.

La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies:

Cookies de sesión: son cookies temporales que permanecen en el archivo de cookies de su navegador hasta que abandone la página web, por lo que ninguna queda registrada en el disco duro del usuario. La información obtenida por medio de estas cookies, sirven para analizar pautas de tráfico en la web. A la larga, esto nos permite proporcionar una mejor experiencia para mejorar el contenido y facilitando su uso.

Cookies permanentes: son almacenadas en el disco duro y nuestra web las lee cada vez que usted realiza una nueva visita. Una web permanente posee una fecha de expiración determinada. La cookie dejará de funcionar después de esa fecha.

A continuación publicamos una relación de las principales cookies utilizadas en nuestra Web, distinguiendo:

– Las cookies estrictamente necesarias como por ejemplo, aquellas que sirvan para una correcta navegación o las que permitan realizar servicios solicitados por el usuario o cookies que sirvan para asegurar que el contenido de la página web se carga eficazmente.

– Las cookies de terceros como por ejemplo, las usadas por redes sociales, o por complementos externos de contenido.
– Las cookies analíticas con propósitos de mantenimiento periódico, y en aras de garantizar el mejor servicio posible al usuario, los sitios web´s hacen uso normalmente de cookies “analíticas” para recopilar datos estadísticos de la actividad .

Garantías complementarias – Gestión de cookies
Como garantía complementaria a las anteriormente descritas, el registro de las cookies podrá estar sujeto a su aceptación durante la instalación o puesta al día del navegador usado, y esta aceptación puede en todo momento ser revocada mediante las opciones de configuración de contenidos y privacidad disponibles.
Muchos navegadores permiten activar un modo privado mediante el cual las cookies se borran siempre después de su visita. Dependiendo de cada navegador este modo privado, puede tener diferentes nombres. A continuación encontrará una lista de los navegadores más comunes y los diferentes nombres de este “modo privado”:
Internet Explorer 8 y superior: Navegación Privada
Safari 2 y superior; Navegación Privada
Opera 10.5 y superior: Navegación Privada
FireFox 3.5 y superior: Navegación Privada
Google Chrome 10 y superior: Incógnito

Importante: Por favor, lea atentamente la sección de ayuda de su navegador para conocer más acerca de cómo activar el “modo privado”. Podrá seguir visitando nuestra web aunque su navegador esté en “modo privado”, si bien, su navegación por nuestra web puede no ser óptima y algunas utilidades pueden no funcionar correctamente.

Política de cookies

POLÍTICA DE COOKIES

 

Una “Cookie” és un petit arxiu que s’emmagatzema a l’ordinador de l’usuari i ens permet reconèixer-lo. El conjunt de “cookies” ens ajuda a millorar la qualitat de la nostra web, permetent-nos controlar quines pàgines troben els nostres usuaris útils i quines no.

Les cookies són essencials per al funcionament d’internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant la navegació i usabilitat de la nostra web. Recordeu que les cookies no poden danyar el seu equip i que, a canvi, el que estiguin activades ens ajuden a identificar i resoldre els errors.

La informació que li proporcionem a continuació, l’ajudarà a comprendre els diferents tipus de cookies:

– Cookies de sessió: són cookies temporals que romanen a l’arxiu de cookies del seu navegador fins que abandoni la pàgina web, de manera que cap queda registrada en el disc dur de l’usuari. La informació obtinguda per mitjà d’aquestes cookies, serveixen per analitzar pautes de trànsit a la web. A la llarga, això ens permet proporcionar una millor experiència per millorar el contingut i facilitant el seu ús.

– Cookies permanents: són emmagatzemades al disc dur i la nostra web les llegeix cada vegada que realitza una nova visita. Un web permanent posseeix una data d’expiració determinada. La cookie deixarà de funcionar després d’aquesta data.

A continuació publiquem una relació de les principals cookies utilitzades en la nostra web, distingint:

– Les cookies estrictament necessàries com per exemple, aquelles que serveixin per a una correcta navegació o les que permetin realitzar serveis sol·licitats per l’usuari o cookies que serveixin per assegurar que el contingut de la pàgina web es carrega eficaçment.

Les cookies de tercers com per exemple, les usades per xarxes socials, o per complements externs de contingut.

– Les cookies analítiques amb propòsits de manteniment periòdic, i a la fi de garantir el millor servei possible a l’usuari, els llocs web’s fan ús normalment de cookies “analítiques” per recopilar dades estadístiques de l’activitat.

Garanties complementàries – Gestió de cookies

Com a garantia complementària a les anteriorment descrites, el registre de les cookies podrà estar subjecte a la seva acceptació durant la instal·lació o posada al dia del navegador usat, i aquesta acceptació pot en tot moment ser revocada mitjançant les opcions de configuració de continguts i privacitat disponibles.

Molts navegadors permeten activar un mode privat mitjançant el qual les cookies s’esborren sempre després de la seva visita. Depenent de cada navegador aquesta manera privat, pot tenir diferents noms. A continuació trobareu una llista dels navegadors més comuns i els diferents noms d’aquest “mode privat”:

Internet Explorer 8 i superior: Navegació Privada

Safari 2 i superior: Navegació Privada

Opera 10.5 i superior: Navegació Privada

FireFox 3.5 i superior: Navegació Privada

Google Chrome 10 i superior: Incògnit

Important: Si us plau, llegiu atentament la secció d’ajuda del seu navegador per conèixer més sobre com activar el “mode privat”. Podrà seguir visitant la nostra web encara que el seu navegador estigui en “mode privat”, si bé, la seva navegació per la nostra web pot no ser òptima i algunes utilitats poden no funcionar correctament.

Login Profesionales

Acceso Profesionales

¿Olvidaste la contraseña?

Please enter your email. The password reset link will be provided in your email.

Checkout

El meu compte

Login

Register

Mi cuenta

Área de cliente

Login

Register

Registrar-se

Register

 • Indicador de seguridad

Registrarse

Register

 • Indicador de seguridad

Profile

Please login to see your profile

Recuperar contraseña

Warning: Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Página de ejemplo

Esto es una página de ejemplo. Es diferente a una entrada porque permanece fija en un lugar y se mostrará en la navegación de tu sitio (en la mayoría de los temas). La mayoría de la gente empieza con una página de Acerca de, que les presenta a los potenciales visitantes del sitio. Podría ser algo como esto:

¡Hola! Soy mensajero por el día, aspirante a actor por la noche, y este es mi blog. Vivo en Madrid, tengo un perrazo llamado Duque y me gustan las piñas coladas (y que me pille un chaparrón)

…o algo así:

La empresa XYZ se fundó en 1971 y ha estado ofreciendo “cosas” de calidad al público desde entonces. Situada en Madrid, XYZ emplea a más de 2.000 personas y hace todo tipo de cosas sorprendentes para la comunidad de Madrid.

Si eres nuevo en WordPress deberías ir a tu escritorio para borrar esta página y crear páginas nuevas con tu propio contenido. ¡Pásalo bien!