Premsa

Tots aquests reportatges gastronòmics han estat publicats sense cap cost,
amb el que agraïm i reconeixem la professionalitat d’aquests mitjans.

COM Ràdio - Entrevista amb Jordi Estadella

COM Ràdio - Entrevista amb Jordi Estadella